Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawa w Bibliotece Głównej.

06.11.2017

Trudno przecenić wagę związków Józefa Piłsudskiego z Krakowem. Tutaj podjął decyzję o organizacji Strzelców i wymarszu w pole, to miasto odwiedził jako pierwsze po przejęciu władzy w 1918 roku, tutaj po latach znalazł miejsce wiecznego spoczynku. W Krakowie posiada też najbardziej oryginalny pomnik - Kopiec Piłsudskiego. Śladów obecności Marszałka w Krakowie jest bardzo dużo. Są to miejsca, w których bywał prywatnie i oficjalnie oraz uroczystości, w których brał udział. Wiele z nich jest upamiętnionych poprzez tablice, obeliski, obiekty i instytucje noszące Jego imię.

Krakowskie ślady Marszałka prezentujemy w następujących grupach tematycznych:


•    Miejsca zamieszkania
•    Rynek Główny
•    Wawel
•    Oleandry
•    Uniwersytet Jagielloński
•    Błonia
•    Kopiec
•    Szkoły
•    Ulica J. Piłsudskiego
•    Honorowy Obywatel Krakowa
•    Pogrzeb
•    Akademia Górniczo-Hutnicza

Zapewne zdziwi obecność w tym zestawieniu Akademii Górniczo-Hutniczej. Otóż mało kto wie, że 20 października 1919 roku Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej wypowiadając pamiętne słowa „Magnificencjo! Świetny Senacie, dostojne zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą w Krakowie za otwartą”.

Takich niespodzianek jest więcej ...


Wystawa czynna do 31 stycznia 2018.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych:


Władysława Andreasika
Wiktora Cygana
Zygmunta Czarneckiego
Jerzego Dudy
Andrzeja Gruszeckiego
Barbary Janczak
Jana Krzyżanowskiego
Stanisława Malika
Oli Maurer
Bogdana Micka
Małgorzaty Musiał
Piotra Siły
Macieja Rudego
Hieronima Sieńskiego
Ewy Wnukowej

oraz instytucji:

  • Archiwum Narodowego w Krakowie
  • Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
  • Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
  • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  • Biblioteki Głównej AGHWystawa została przygotowana we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie.

Zapraszamy!