Przegląd nowości zagranicznych

12.10.2017

Biblioteka Główna zaprasza pracowników naukowych naszej Uczelni na przegląd nowości wydawniczych - książek zagranicznych, prezentowanych przez firmę ABE-IPS z Warszawy.

Przegląd odbędzie się w budynku Biblioteki Głównej w Czytelni Książek Własnych, parter –pok. 5A, w dniach

17 - 20 października 2017r. w godz. 9.00 - 16.00.

Wybrane przez Państwa książki zostaną zakupione przez Bibliotekę  w miarę jej możliwości finansowych.

Wyboru książek do zakupu mogą dokonać wyłącznie pracownicy naukowi AGH.

Prosimy Państwa o dołączenie do wybranej książki następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • nazwa wydziału,
  • nr tel. służbowego,
  • nr karty bibliotecznej