50 artykułów z okazji 50-lecia powstania firmy Emerald

07.09.2017

Z okazji 50-lecia powstania, wydawnictwo Emerald udostępniło 50 najbardziej znaczących artykułów opublikowanych w swoich czasopismach w ciągu ostatnich 50 lat.

Artykuły są dostępne tutaj.

Emerald jest wydawcą czasopism naukowych z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, edukacji itp.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej