SPIE Digital Library

05.09.2017

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do bazy SPIE Digital Library.

SPIE Digital Library jest obszernym źródłem informacji z dziedziny optyki i fotoniki, oferującym dostęp do ponad 466.000 artykułów oraz publikacji konferencyjnych oraz ponad 310 książek elektronicznych SPIE od roku 1962. Corocznie do bazy dodawanych jest ponad 18.000 artykułów i publikacji pokonferencyjnych oraz ponad 25 książek.

Dostęp trwa do 31 grudnia 2017.

UWAGA:

Zgodnie z Warunkami korzystania z dostępu zabronione jest m.in.:

  • udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie loginu i hasła, przesyłanie plików i/lub treści pochodzących ze SPIE DL w formie elektronicznej, również za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej
  • automatyczne kopiowanie/pobieranie tekstów
  • wykorzystywanie udostępnionych materiałów do celów komercyjnych.


Nieprzestrzeganie tych ustaleń spowoduje zablokowanie dostępu dla całej Uczelni.

 

SPIE - ulotka informacyjna

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej