Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dole i niedole Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w AGH – prelekcja prof. Ryszarda Tadeusiewicza (24.03.2015)

Dole i niedole Cybernetyki

i Inżynierii Biomedycznej w AGH

Prelekcja prof. Ryszarda Tadeusiewicza

24.03.2015

 

Baner

 

W ramach cyklu spotkań „Biblioteka Główna zaprasza…” 24 marca 2015 roku zorganizowano spotkane z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Tadeusiewiczem, obecnie kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Tytuł prelekcji Pana Profesora brzmiał "Dole i niedole Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w AGH".

Więcej informacji o prof. dr. hab. inż. Ryszardzie Tadeusiewiczu jest dostępnych na stronie: www.tadeusiewicz.pl

Link:

http://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/pdf/Zyciorys.pdf

 

 

Zdjęcia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński

 

Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcje Prelekcje

Prelekcje Prelekcje Prelekcje Prelekcje Prelekcje Prelekcje Prelekcje PrelekcjePrelekcje Prelekcje