Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Świat krakowskich szopek – prelekcja Stanisława Malika (11.12.2014)

Świat krakowskich szopek

Prelekcja Stanisława Malika

11.12.2014

 

Baner

 

Stanisław Malik - krakowski szopkarz i fotografik, jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Stanisław Malik jest przedstawicielem trzeciego pokolenia szopkarskiej rodziny Malików, a szopki wykonuje od 18. roku życia. Jego szopki, trójwieżowe  (2 wieże skrajne są stylizacją wyższej wieży kościoła Mariackiego, a środkowa kopuły z Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu), kolorystyką nawiązują do krakowskiego stroju ludowego, z dominującymi kolorami: czerwienią, szafirem, zielenią i złotem. Mają rzeźbione w drewnie i polichromowane figurki postaci jasełkowych i aniołów. W centralnym miejscu szopek Stanisława Malika znajduje się „gwiazda baalamowa”, swoiste „signum” szopek pochodzących z rodziny Malików.

Stanisław Malik od 1978 roku bierze udział w dorocznym konkursie szopek krakowskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia (pięciokrotnie pierwszą, osiem razy drugą, sześciokrotnie trzecią i siedem wyróżnień). Ponadto w 1983 roku zdobył II nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Plastyka obrzędowa w Polsce” zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W 1993 roku z okazji 50. jubileuszowego konkursu szopek został odznaczony medalem pamiątkowym za całokształt osiągnięć twórczych. W 1999 roku został wyróżniony nagrodą specjalną im. Zofii i Romana Reinfussów za całokształt pracy artystycznej. W roku 2004 zdobył nagrodę na Wystawie Sztuki Sakralnej w Rzymie. W 2009 roku został wyróżniony za szczególne propagowanie Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

Szopki Stanisława Malika znajdują się w zbiorach wielu muzeów (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzea Etnograficzne w Krakowie, Warszawie i Toruniu, Nadwiślański Park Etnograficzny w Chrzanowie, Muzeum Sztuki Ludowej Europy Wschodniej w Marsylii), w kolekcjach prywatnych (w Chicago, Kolonii, Monachium, Brukseli, Rzymie, Sewilli, Mediolanie – kolekcja graficzki polskiego pochodzenia Aliny Kalczyńskiej), zdobią także instytucje (np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ambasada Francuska w Warszawie, Ratusz w Norymberdze, Dom Polski w Budapeszcie czy Uniwersytet Techniczny w Clausthal).

 

Zdjecia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

 

Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja