Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Open AGH - jak tworzyć i korzystać z otwartych e-podręczników akademickich – prelekcja Karoliny Grodeckiej (13.05.2014)

 

Open AGH - jak tworzyć i korzystać z otwartych e-podręczników akademickich

Prelekcja Karoliny Grodeckiej

13.05.2014

 

Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 roku - pierwsze w Polsce - repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Pani Karolina Grodecka pracuje w Centrum e-Learningu AGH.

 

Zdjęcia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński

Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja