Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lata 1980 - 1989

 1. Geodezja w AGH (otwarcie 18.11.1981)
 2. Z historii i tradycji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (1982)
 3. Karol Szymanowski (1882-1937). Życie i twórczość (01.03.1983 - 18.06.1983)
 4. Francuska Książka Techniczna (otwarcie 25.11.1983)
 5. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). Życie i twórczość (otwarcie 04.04.1984)
 6. Prawo górnicze Wolnego Miasta Krakowa na tle rozwoju ustawodawstwa górniczego na ziemiach polskich 1844-1984 (11.1984)
 7. Jan Kochanowski : w 400-setną rocznicę pierwszego wydania pism poety 1585-1985 (otwarcie 06.05.1985)
 8. Powstanie Warszawskie 1944-1984 (09.1985)
 9. Powrót do Macierzy. Granice Zachodnie w rozwoju dziejowym (otwarcie 01.03.1986)
 10. Henryk Sienkiewicz. W 140-lecie urodzin i 70-lecie śmierci (09.1986)
 11. Technika i medycyna (03.1987)
 12. Maria Curie-Skłodowska. Życie i dzieło (otwarcie 05.04.1988)
 13. 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1989 (otwarcie 20.09.1989)