Wystawa nowości polskich 12.05. - 31.05.2017

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 12.05. do 31.05.2017.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, pok. 121.

 

AUTOR

TYTUŁ

ROK WYDANIA

SYGNATURA

Rosenfeld, Louis

Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko

2017

II 262351

Markowski, Adam S.

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

2017

II 262416

Engelhardt, Juliusz (red.)

Ekonomika przedsiębiorstw : praca zbiorowa

2017

II 262297

Szczerbowski, Radosław (red.)

Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty

2017

II 262360

Motowidlak, Urszula

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski : uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne

2016

II 262366

Honysz, Jerzy

Górnictwo. 2

2015

II 250212

Gaziński, Bolesław (red.)

Klimatyzacja pojazdów samochodowych : technika klimatyzacyjna dla praktyków

2016

II 262338

Wiśniewska-Weinert, Hanna

Kontrola jakości wytwarzania części dokładnych z proszków metali

2013

II 262426

Binnie, Chris

Linux Server : bezpieczeństwo i ochrona sieci

2017

II 262253

Lewandowski, Witold M.

Maszynoznawstwo chemiczne : podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

2017

II 262294

Jafernik, Henryk

Meteorologia w transporcie

2016

II 262361

Kudela, Henryk (red.)

Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej

2016

II 262358

Pająk, Edward

Obróbka ubytkowa : technologia obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz systemów mikroelektromechanicznych

2016

II 262377

Wald, Keith

PHP i jQuery : techniki zaawansowane

2017

II 262330

Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (red.)

Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia

2017

II 262380

Niesler, Marian

Praktyczne stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w produkcji żelaza i stali

2016

II 262371

Niesler, Marian

Procesy metalurgiczne w hutnictwie żelaza i stali

2016

II 262370

Dittmann, Paweł

Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie

2016

II 262376

Firlej, Krzysztof Adam

Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej

2016

II 262364

Antczak-Jarząbska, Romana

Projektowanie i diagnostyka wentylacji grawitacyjnej : wybrane problemy

2017

II 262262

Bałchanowski, Jacek

Przestrzenne mechanizmy równoległe : analiza i synteza

2016

II 262356

Kotapski, Roman (red.)

Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań

2009

II 262298

Koźmiński, Andrzej Krzysztof

Rozwój teorii organizacji : od systemu do sieci

2017

II 262353

Maltraversi, Marco

SEO & SEM : przewodnik dla zaawansowanych po Webmarketingu

2017

II 262312

Wrotek, Witold

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste!

2017

II 262343

Jędrych, Elżbieta

Skuteczny project manager : jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym

2016

II 262302

Gilewski, Tomasz

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe

2017

II 262326

 

Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami : projekt nowego kierunku studiów : stopień 1 profil ogólnoakademicki

2017

II 262333

Cookson, Aram

Unreal Engine w 24 godziny : nauka tworzenia gier

2017

II 262311

Bończak, Krzysztof

W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT

2017

II 262300

Sabiniak, Henryk Grzegorz

Wentylacja

2016

II 262303

Kowalczak, Piotr

Wodne dylematy urbanizacji

2011

II 262432

Andrzejczyk, Angelika

Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości : raport z badań

2016

II 262375

Kempa, Anna

Wprowadzenie do WPF : tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#

2017

II 262301

Hudzik, Jan Paweł

Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu

2017

II 262319

Kot, Janusz (red.)

Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej

2016

II 262314

Bauman, Zygmunt

Zarządzanie w płynnej nowoczesności

2017

I 194831

Radwański, Krzysztof

Zastosowanie mikroskopii skaningowej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w badaniach struktury blach ze stali wielofazowych na różnych etapach procesu ciągłego wyżarzania

2016

II 262341

Martin, Robert C.

Zwinne wytwarzanie oprogramowania : najlepsze zasady, wzorce i praktyki

2017

II 262329