Wystawa nowości polskich 19.04. - 9.05.2017

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 19.04. do 9.05.2017.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, pok. 121.

 

AUTOR

TYTUŁ

ROK WYDANIA

SYGNATURA

Szkarowski, Aleksander

Ciepłownictwo

2017

II 262172

Hołyst, Brunon (red.)

Cyberprzestępczość i ochrona informacji

2012

II 262233

Otorowski, Edmund

Energetyka jutra

2015

II 262154

Hartle, James B.

Grawitacja : wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina

2016

II 262208

Augustyniak, Piotr

Metody pozyskiwania i przykłady wykorzystania sygnału okoruchowego

2016

II 262164

Stanisz, Andrzej

Modele regresji logistycznej : zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych

2016

II 262161

Downey, Allen B.

Myśl w języku Python! : nauka programowania

2017

II 262148

Cobb, Matthew

Największa tajemnica życia : jak rozszyfrowano kod genetyczny

2017

II 262232

McNab, Chris

Ocena bezpieczeństwa sieci : poznaj swoją sieć

2017

II 262220

Pacana, Andrzej

Praca zespołowa i liderzy

2017

II 262151

Klimek, Jan

Przedsiębiorczość bez tajemnic

2016

II 262226

Molasy, Robert

Rysunek techniczny : chropowatość i falistość powierzchni, tolerancje geometryczne i tolerowanie wymiarów

2016

II 262167

Runkiewicz, Leonard (red.)

Rzeczoznawstwo budowlane : diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych

2016

II 262184

Wojcieszak, Łukasz

Towarowa Giełda Energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce : aspekty instytucjonalno-prawne

2017

II 262229

Kapłon, Jerzy

Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego : (1873-1950)

2016

II 262150

Jakubowski, Jacek (red.)

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych

2014

II 262133

Jakubowski, Jacek (red.)

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych oraz doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

2015

II 262134

Drejewicz, Szymon

Zrozumieć BPMN : modelowanie procesów biznesowych

2017

II 262197