Zbiory

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. Obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: górnictwa, wiertnictwa, metalurgii, odlewnictwa, inżynierii materiałowej, ceramiki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska, geodezji, energetyki, zarządzania, fizyki i techniki jądrowej, matematyki, chemii, nauk społecznych.

Podstawowe rodzaje zbiorów to: książki (drukowane i elektroniczne), czasopisma (drukowane i elektroniczne), zbiory specjalne (normy, opisy patentowe, zbiory kartograficzne, literatura techniczno-handlowa, starodruki oraz rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się w AGH).

Podstawowymi źródłami informacji o księgozbiorze są katalog komputerowy i katalogi kartkowe .

Ze zbiorów Biblioteki Głównej można korzystać na miejscu, poprzez wypożyczanie na zewnątrz oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Korzystanie z e-źródeł jest możliwe z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej AGH. Niektóre źródła elektroniczne są dostępne jednostanowiskowo z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej lub Oddziale Zbiorów Specjalnych.

 

 

Zbiory Biblioteki Głównej AGH w latach 1951 – 2019

1951 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019
książki 32396 86361 161927 291263 358389 390903 424019 436583
czasopisma 8871 23851 53032 79397 96399 135134 143703 147963
zbiory specjalne 5357 36465 312582 523322 696604 750571 715601 339564
razem 46624 146677 527541 893928 1151392 1276608 1283323 924110

wykres: książki za rok: 1951 - 32396 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1951 - 8871 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1951 - 5357 sztuk
wykres: książki za rok: 1960 - 86361 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1960 - 23851 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1960 - 36465 sztuk
wykres: książki za rok: 1970 - 161927 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1970 - 53032 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1970 - 312582 sztuk
wykres: książki za rok: 1980 - 291263 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1980 - 79397 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1980 - 523322 sztuk
wykres: książki za rok: 1990 - 358389 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1990 - 96399 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1990 - 696604 sztuk
wykres: książki za rok: 2000 - 390903 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2000 - 135134 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2000 - 750571 sztuk
wykres: książki za rok: 2010 - 424019 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2010 - 143703 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2010 - 715601 sztuk
wykres: książki za rok: 2019 - 436583 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2019 - 147963 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2019 - 339564 sztuk
1951 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

legenda: - książki   - czasopisma   - zbiory specjalne  


Zobacz statystyki za lata 2000-2019