Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

FAQ – Zapisy i aktywacja konta, informacje ogólne

Jak i gdzie mogę się zapisać do Biblioteki i czy muszę to zrobić osobiście?
Uprawnieni czytelnicy – dokonują zapisu osobiście.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Nie jestem studentem ani pracownikiem AGH – czy mogę zapisać się do Biblioteki i wypożyczyć książki?
Do korzystania z wypożyczalni uprawnieni są:

  • Pracownicy, doktoranci i studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AGH
  • Emerytowani pracownicy AGH
  • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innych państwowych uczelni Krakowa
  • Pracownicy placówek naukowo - badawczych, uczelni państwowych i samorządowych placówek oświatowych Krakowa
  • Pracownicy innych placówek naukowo-badawczych i uczelni państwowych, o ile mieszkają stale lub czasowo w Krakowie
  • Biblioteki instytucji i zakładów pracy Krakowa
  • Pozostali na podstawie umowy zawartej między zakładem pracy a Biblioteką Główną AGH

Pozostali czytelnicy mogą korzystać z dostępnych zbiorów Biblioteki na miejscu w czytelniach.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Gdzie podbiję kartę obiegową? / Gdzie mogę uzyskać wpis na karcie obiegowej?
W celu podbicia obiegówki/karty odejścia (uzyskania potwierdzenia, że nie zalega się z książkami i opłatami w Bibliotece Głównej AGH), należy udać się do Wypożyczalni na parterze.

Gdzie mogę kupić kartę biblioteczną?
Karty biblioteczne można kupić w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (I p., pok. 121) oraz Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (IIp., pok. 213) w godzinach ich funkcjonowania.

Gdzie mogę kupić kartę do ksero?
Karty do ksero można kupić na Portierni (parter - przy wejściu głównym).

Gdzie złożyć pracę doktorską?
Rozprawy doktorskie przyjmowane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych  (IIp., pok. 213).
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Czy mogę podłączyć swój laptop do Internetu w Bibliotece?
W BG można korzystać z sieci bezprzewodowej WiFi.
Szczegółowe informacje i instrukcje dostępne są pod adresem wifi.agh.edu.pl.

Co trzeba zrobić, by móc korzystać z Internetu bezprzewodowego na terenie BG AGH?
Szczegółowe informacje i instrukcje dostępne są pod adresem wifi.agh.edu.pl.