International Tables for Crystallography - online

14.02.2017
Informujemy o zakupieniu rocznej prenumeraty International Tables for Crystallography w wersji online.
 
International Tables for Crystallography wydawane przez Wiley-Blackwell to podstawowe źródło informacji z dziedziny krystalografii i zastosowań metod krystalograficznych do badań nad strukturą i własnościami materiałów. Opisują m.in.: fizyczne i chemiczne własności kryształów, metody dyfrakcji, techniki oznaczania struktury kryształów. 
 
Wersja online umożliwia dostęp do bazy danych i ośmiu woluminów przeszukiwanych pełnotekstowo:
 
  • Symmetry Database 
  • Volume A: Space-group symmetry 
  • Volume A1: Symmetry relations between space groups 
  • Volume B: Reciprocal space 
  • Volume C: Mathematical, physical and chemical tables 
  • Volume D: Physical properties of crystals 
  • Volume E: Subperiodic groups 
  • Volume F: Crystallography of biological macromolecules 
  • Volume G: Definition and exchange of crystallographic data  
 
 
Dostęp   
 
 
Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej