Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Oddział Udostępniania Zbiorów - Biblioteka Beletrystyczna