Publikowanie w czasopismach Open Access w 2019 roku

W ramach licencji krajowej finansowane są:

  • licencja Science obejmuje 90 % rabat dla publikacji naukowych w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. (więcej informacji

 


Ponadto pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej mogą skorzystać z programu

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej