Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dyrekcja

Dyrektor

st. kustosz dypl. dr Stanisław Skórka

tel. 12 617 32 08

 

Zastępcy Dyrektora

st. kustosz dypl. mgr Maria Garczyńska

tel. 12 617 32 08

 

st. kustosz dypl. mgr Agnieszka Podrazik

tel. 12 617 32 17, 12 617 32 07

 

 

Sekretariat

Iwona Pstuś

tel. 12 617 32 08