Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prolongata wypożyczonych książek

katalogu komputerowym użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu swojego konta ( m.in. informacje o wypożyczonych drogą elektroniczną książkach i terminy ich zwrotu). Można także samodzielnie dokonać prolongaty terminów zwrotu wypożyczonych książek.

W celu dokonania prolongaty należy się zalogować na swoje konto i przejść do zakładki "Stan konta", następnie na liscie wypożyczonych ksiązek zaznaczyć pozycje do prolongaty i potwierdzić przyciskiem "Prolonguj".

Książki z magazynu podstawowego (o sygnaturze np. II 222695) można prolongować samodzielnie 5 razy, za każdym razem na kolejny miesiąc. Książki zlokalizowane w Strefie Wolnego Dostępu (o sygnaturze np. W 75066/5) można prolongować samodzielnie tylko jeden raz, na kolejne 5 miesięcy. Następne prolongaty są możliwe po okazaniu książek w Wypożyczalni. Książki można prolongować tylko wtedy, gdy nie są zarezerwowane przez innego czytelnika oraz gdy nie są obciążone opłatą za przetrzymanie.

Pilnuj terminów zwrotu książek!!!

Za przetrzymanie książek pobierane są opłaty w wysokości 20 gr dziennie za każdy tom, a konto czytelnika jest blokowane po upływie 2 tygodni od momentu przekroczenia daty zwrotu. Bez uregulowania zaległości (w tym także opłat) nie można wypożyczać nowych książek, nie można także dokonać prolongat.