Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rezerwacja książek

Na książkę z magazynu podstawowego (np. II 123456), aktualnie wypożyczoną możliwe jest dokonanie rezerwacji tylko za pośrednictwem bibliotekarzy dyżurujących w sali Katalogów. W celu dokonania rezerwacji należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi sygnaturę rezerwowanej książki oraz okazać kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką.