Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zamawianie zbiorów

Jak zamówić:

Ze wszystkich zbiorów Biblioteki może korzystać każdy na miejscu w czytelniach po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej/czytelnika lub elektronicznej legitymacji pracowniczej/studenckiej/doktoranta.
 
 

 

Książki

Katalog komputerowy umożliwia zdalne wyszukiwanie i zamawianie książek. W celu zamówienia książki należy się zalogować na swoje konto podając numer karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej oraz hasło.

Książki z lokalizacją BG- Magazyn (np. II 123456) widoczne w katalogu komputerowym można zamawiać jedynie drogą elektroniczną. Zamówienie elektroniczne jest możliwe, gdy książka ma status "dostępne" i gdy czytelnik posiada w Wypożyczalni konto aktualne na dany rok akademicki. Książki zamówione elektronicznie można odebrać w ciągu 10 dni.

 
 
 
 
 
Książki, których opisy znajdują się w Katalogu Rzeczowym tradycyjnym (kartkowym) zamawia się poprzez wypisanie rewersu.
 
Sposób zamawiania książek z katalogu rzeczowego kartkowego
 
 

Przykład wypełnionego rewersu na zamówienie książek z katalogu rzeczowego kartkowego

Odszukaj kartę katalogową w katalogu kartkowym.

Wypełnij dokładnie i czytelnie rewers - zamówienie.

Wypisz wszystkie sygnatury na daną książkę wg wzoru obok.

Wrzuć rewers do skrzynki na zamówienia w holu na parterze.

Sprawdź rewersy odmowne.

Zgłoś się po odbiór książki w Wypożyczalni w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia.

 
 
Sposób zamawiania książek do Czytelni Głównej
 
W Czytelni Głównej udostępnia się wyłącznie na miejscu:
 • zbiory znajdujące się w czytelni, w wolnym dostępie,
 • zbiory znajdujące się w czytelni, wyłączone z wolnego dostępu; z książek tych można korzystać tylko za pośrednictwem bibliotekarza po wcześniejszym wypełnieniu rewersu (wg niżej podanego wzoru)

   Przykład wypełnionego rewersu zamówienia książek do Czytelni Głównej

 • książki, skrypty, poradniki itd. zamówione z magazynu tradycyjnie lub drogą elektroniczną
 • książki z lokalizacją BG- Magazyn mające status "Nie wypożycza się" (egzemplarze archiwalne np. II 198939 A, poradniki, encyklopedie, leksykony, słowniki itd.); należy wypełnić rewers do Czytelni Głównej – wrzucić go do skrzynki na zamówienia w holu na parterze lub podać dyżurnemu bibliotekarzowi w Czytelni Głównej.
 • książki wydane w latach 1801-1945 w godzinach 10.00 -14.00.
 
Kontakt do Czytelni Głównej: udo[at]bg.agh.edu[dot]pl
tel. 12 617 40 03
 
Sposób zamawiania czasopism do Czytelni Głównej
 
Większość bieżących roczników czasopism (wydanych w aktualnym roku kalendarzowym) udostępnia się w Czytelni Głównej w wolnym dostępie.
Roczniki wcześniejsze oraz bieżące niedostępne na miejscu, należy zamówić z Magazynu. Można to zrobić wypełniając zdalnie albo na miejscu formularz zamówienia czasopism do korzystania na miejscu w Czytelni Głownej lub tradycyjny rewers według poniższego wzoru (dostępny w Bibliotece). W obu przypadkach odszukaj tytuł czasopisma w katalogu komputerowym.  Zgłoś się do Czytelni Głównej w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 
Uwaga! Czasopism nie wypożyczamy na zewnątrz. Można z nich korzystać tylko na miejscu w Czytelni Głównej
 
 

 
 
 
Przykład wypełnionego rewersu zamówienia czasopism do Czytelni Głównej
Wypełnij dokładnie i czytelnie rewers - zamówienie.
 
Zamawiaj roczniki i zeszyty ściśle wg danych katalogowych, do 5 roczników na jednym rewersie.
 
Wpisuj podwójną numerację zamawiając zeszyty, prace naukowe wyższych uczelni.
 
Wrzuć rewers do skrzyni na zamówienia, która znajduje się w holu na parterze przy Informacji Katalogowej.
 
 
 
 
 
Kontakt do Czytelni Głównej: udo[at]bg.agh.edu[dot]pl
tel. 12 617 40 03
 
 
Sposób zamawiania rozpraw doktorskich
 
Zamawianie rozpraw doktorskich możliwe jest jedynie w sposób tradycyjny (na rewersie wg niżej podanego wzoru) w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych. Realizacja zamówień codziennie do godz. 16.00. Jeśli planujesz wizytę w Czytelni w późniejszych godzinach wyślij do nas wcześniej e-mail lub zadzwoń. 
 
Rewers do zamawiania rozpraw doktorskich

 

Odszukaj rozprawę  w katalogu komputerowym,
w przypadku wątpliwości  skontaktuj się z bibliotekarzami
w Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH. 
 
 
Kontakt do Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych: ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl
 
tel. 12 617 32 17
 
Sposób zamawiania norm, patentów, zbiorów kartograficznych i literatury techniczno-handlowej
 
- normy (udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych)
 • normy polskie PN oraz normy branżowe BN
 • normy ASTM w wersji elektronicznej
 • wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 
 
Przed wypełnieniem rewersu należy wyszukać numery norm w Katalogu Polskich Norm dostępnym na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: www.pkn.pl lub wiedza.pkn.pl
 
Do dyspozycji czytelników dostępne są w tym celu stanowiska komputerowe. W razie potrzeby bibliotekarze służą pomocą w wyszukaniu informacji lub ustaleniu poprawnych danych na podstawie bazy PKN lub innych baz normalizacyjnych (PERINORM , IHS Specs nad Standards).
Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po poprawnym wypełnieniu rewersów. Zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku istnieje całkowity zakaz kopiowania dokumentów normalizacyjnych.
 
- patenty (udostępniane w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych)
 • polskie opisy patentowe od 1924 roku
 • zgłoszenia PCT w wersji elektronicznej
 • patenty krajów Europy Śr.-Wsch. w wersji elektronicznej
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP.
 
Korzystanie z literatury patentowej najczęściej związane jest z uprzednim określeniem klasy patentowej za pomocą tablic Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej lub wyszukiwaniem odpowiednich dokumentów w dostępnych bazach patentowych. W tym zakresie czytelnik może liczyć na pomoc pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych. W przypadku polskiej dokumentacji najczęściej konsultowaną i ogólnie dostępną jest baza danych Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl
Opisy patentowe mogą być bez przeszkód wypożyczone do 1 godziny poza Czytelnię lub w przypadku dokumentów elektronicznych kopiowane na dowolny nośnik elektroniczny.
 
- zbiory kartograficzne
 • mapy, atlasy, plany miast
Wszystkie dokumenty kartograficzne są udostępniane na miejscu w Czytelni. Przed wypełnieniem rewersu należy sprawdzić w katalogu komputerowym i tradycyjnym (w Czytelni) czy poszukiwana pozycja znajduje się w zbiorach Biblioteki.
Zamówienia są realizowane na bieżąco.
Dla studentów i pracowników uczelni  istnieje możliwość wypożyczenia map na godzinne konsultacje celem realizacji zadań naukowych i/lub dydaktycznych.
 
Rewers do zamawiania zbiorów kartograficznych
 
- literatura techniczno-handlowa obejmuje:
 • katalogi firmowe producentów polskich i zagranicznych
 • księgi adresowe
 • instrukcje ITB
 • aprobaty techniczne ITB.
 
Do wyszukiwania literatury techniczno-handlowej służy, tworzona przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych, baza danych KATFI, dostępna na miejscu w czytelniach BG AGH. Od 2016 r.prowadzone są prace nad opracowaniem ceniejszych pozycji w katalgu komputerowym. Opracowane pozycje można wyszukać stosując filtr kolekcja katalogów.
 
 
Kontakt do Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych: ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl
tel. 12 617 32 17
 
Informacje katalogowe uzyskasz pod numerem 12 617 32 11.