Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

American Institute of Mathematical Sciences

Pełnotekstowy dostęp do trzech czasopism matematycznych:

  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series A (DCD-A) - czasopismo poświęcone teorii  i metodom analizy równań różniczkowych i układów dynamicznych
  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series  B (DCD-B) - czasopismo badające zależności pomiędzy modelowaniem matematycznym, analizą i obliczeniami  matematycznymi 
  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series S (DCD-S) - czasopismo multidyscyplinarne, z pogranicza nauk matematycznych, fizycznych i inżynieryjnych