Szkolenia

Szkolenia dla studentów i dla bibliotekarzy prowadzone są przez pracowników Biblioteki Głównej. Istnieje także możliwość zwiedzania Biblioteki lub organizowanych w niej wystaw w grupach z przewodnikiem. 

 

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Szkolenia w zakresie korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej (drukowanych i elektronicznych źródeł informacji) oraz sporządzania bibliografii załącznikowych dla różnych typów dokumentów (m.in. książka, fragment książki, artykuł, norma, patent, mapa).

Szkolenia prowadzone są dla:

  • studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (Specjalistyczne źródła informacji)
  • innych osób zainteresowanych w zorganizowanych grupach (od 5 do 12 osób)

Kontakt: Oddział Udostępniania Zbiorów, Oddział Informacji Naukowej.

SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY

W ramach tych szkoleń prowadzone są praktyki specjalistyczne dla:

  • studentów bibliotekoznawstwa krakowskich uczelni
  • pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych macierzystej uczelni oraz bibliotek krakowskich

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.

 

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI

Istnieje możliwość zwiedzania Biblioteki Głównej oraz zwiedzania organizowanych w niej wystaw w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.