Pracownicy

Biblioteka Główna AGH uprzejmie przypomina o konieczności prolongaty konta bibliotecznego w Wypożyczalni na nowy rok akademicki 2019/2020.
W związku z powyższym prosimy o osobiste zgłoszenie się do Wypożyczalni z kartą biblioteczną. Ponadto prosimy osoby posiadające wypożyczone książki z tzw. katalogu tradycyjnego (nieodnotowane na koncie w systemie elektronicznym) o przyniesienie ich do prolongaty.
 
Zapraszamy wszystkich pracowników AGH do korzystania z nowości beletrystycznych zakupionych do Biblioteki Pracowniczej w budynku Biblioteki Głównej (parter).
Informacji udzielamy pod nr tel. 12 617 20 34 oraz w Informacji Katalogowej (parter Hol).
 

Zgodnie z Regulaminem Biblioteki Głównej i uczelnianej sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wprowadzonym zarządzeniem Rektora z dnia 29.06.2015 r. prawo do korzystania z czytelń mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną/czytelnika lub legitymację pracowniczą/studencką/doktoranta.

Kartę czytelnika, uprawniającą do korzystania z zasobów każdej czytelni Biblioteki Głównej AGH, można otrzymać w Czytelni Głównej, Wypożyczalni lub Informacji Katalogowej po podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu Regulaminu Biblioteki Głównej oraz wyrażeniu  zgody  na  rejestrację  transakcji  dokonywanych  elektronicznie w programie ewidencji komputerowej.


Użytkownicy, korzystający jednorazowo w ciągu roku akademickiego z zasobów czytelń Biblioteki Głównej AGH, zobowiązani są do założenia jednodniowej karty czytelnika.

Pełny tekst Regulaminu znajduje się po adresem http://www.bg.agh.edu.pl/pl/regulamin.

 

Zapraszamy do korzystania z kabin pracy indywidualnej zlokalizowanych w Czytelni Głównej.

Do dyspozycji pracowników i doktorantów AGH udostępniono 2 kabiny. Korzystanie z nich jest możliwe w godzinach otwarcia Czytelni Głównej.

Informujemy również, że został uruchomiony zdalny system rezerwacji kabin, który dostępny jest TUTAJ.