Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Usługi informacyjne

Podstawową funkcją Biblioteki jest działalność usługowa realizowana przez wyszukiwanie i dostarczanie dla szerokiego kręgu odbiorców informacji naukowej, bezpośrednie udostępnianie zbiorów w trybie prezencyjnym (w czytelniach), poprzez wypożyczanie indywidualne i międzybiblioteczne oraz organizowanie dostępu do zasobów elektronicznych. Zasady korzystania ze zbiorów zawarte są w Regulaminie korzystania z Biblioteki Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.


Usługi informacyjne obejmują:

Usługi są realizowane w oparciu o warsztat informacyjny, na który składają się zbiory drukowane (m.in.: bibliografie, leksykony, słowniki, informatory) oraz elektroniczne źródła informacji (bazy danych, e-czasopisma, e-książki). 

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej