Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP

 
Biblioteka Wydziałowa   strona WWW biblioteki
B-5, IX p., pok. 903
mgr Katarzyna Quirini - Popławska
mgr Aleksandra Pietrzyk
mgr Anna Moniczewska
tel. 12 617 26 11
bibliowimiip[at]agh.edu[dot]pl
 
Ilość zbiorów: Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00 - 14.30 (przerwa: 10.30-11.15)
książek 23 118 wol.   wtorek 9.00 - 14.30 (przerwa: 10.30-11.15)
czasopism   1 371 wol.   środa 9.00 - 14.30 (przerwa: 10.30-11.15)
zb. spec.   8 563 jedn.   czwartek nieczynna
ogółem 33 052 j. obl.   piątek 9.00 - 14.30 (przerwa: 10.30-11.15)
    sobota nieczynna
   

Tematyka zbiorów:
metalurgia żelaza i stali, przeróbka plastyczna, budowa pieców przemysłowych, termodynamika, technologia paliw, ochrona środowiska, metaloznawstwo i inżynieria materiałowa, fizyko-chemiczne podstawy metalurgii, ogrzewnictwo - wentylacja - klimatyzacja, technika cieplna, kompozyty, polimery, biomateriały, tytan, energetyka, hutnictwo i jego historia, odlewnictwo, ceramika, koksownictwo, mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, chemia, fizyka, ekonomia i marketing, zarządzanie jakością, metale nieżelazne, spawalnictwo, obróbka skrawaniem, spajanie, materiały spiekane, inżynieria powierzchni, galwanotechnika, korozja, elektryka, elektronika, informatyka, oprogramowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza numeryczna, MES, grafika komputerowa.
Zbiory specjalne:
tłumaczenia ramowe 1970 - 1992