Wydział Humanistyczny - WH

 

Biblioteka Wydziałowa   strona WWW Biblioteki
D13, ul. Gramatyka 8a (Lipsk)
parter, pok. 15
mgr Justyna Sobocha-Stanuch tel. 12 617 43 38

 

Ilość zbiorów:

Możliwość korzystania w trybie zdalnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki wydziałowej.

książek 12 986 wol.
czasopism      410 wol.
ogółem 13 396 j. obl.
     
     

Tematyka zbiorów:
socjologia, multimedia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, politologia, historia, filozofia, psychologia i pedagogika.