Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ

 
Biblioteka Wydziałowa    
 
Biblioteka zamknięta.