Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - WEAIiIB

 

Biblioteka Wydziałowa  
D-2, I piętro,  pok. 1.10 inż. Dorota Bujak  
     

Organizacja biblioteki wydziałowej WEAIiIB, w której skład wejdą zbiory likwidowanych Bibliotek:

Katedry Automatyki i Robotyki
Ilość zbiorów: książek 1 534 wol.  
Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii    
Ilość zbiorów: książek 550 wol.  
Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki    
Ilość zbiorów: książek  175 wol.  
Katedry Metrologii i Elektroniki     
Ilość zbiorów: książek 1 410 wol.