Kartografia - Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000 (układ 1942 i 1992)