Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

PIN - normy ASTM

Biblioteka AGH posiada w swoich zbiorach kompletny zbiór norm amerykańskich ASTM.  Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) jest najważniejszą organizacją ustalającą normy w Stanach Zjednoczonych. ASTM opracowuje i rozpowszechnia normy dotyczące materiałów, wyrobów, systemów i usług wykorzystywanych w budownictwie, produkcji i transporcie. Są one stosowane i uznawane na całym świecie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, testowaniu materiałów, w oparciu o nie działają systemy jakości oraz wymiana handlowa. Normy ASTM można wyszukać bezpośrednio na stronie organizacji www.astm.org/Standard/index.shtml. Narzędziem do wyszukiwania norm ASTM są także bibliograficzne bazy norm PERINORM oraz IHS Engineering Workbench dostępne w Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH.

Wykazy dostępnych norm sporządzone są chronologicznie według lat ukazywania się norm w postaci wydań zbiorczych (ASTM Book of Standards). Aby upewnić się czy dana norma lub jej starsze wydanie znajduje się w Bibliotece należy sprawdzić wszystkie wykazy.