Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

PIN - normy branżowe

 

Od 2002 r. PKN zaprzestał wydawania norm branżowych (BN) oraz zaprzestał prowadzenia zbioru BN. Istniejący zbiór Branżowych Norm (BN) został przekazany do Archiwum Akt Nowych, gdzie jednak są udostępniane dla potrzeb nauki i innych potrzeb. Normy branżowe mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności pod warunkiem, że nie zawierają nieaktualnych danych technicznych. Od dnia 1 czerwca 2007 r. Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał sprzedaży kopii norm branżowych.
 
Biblioteka Główna AGH posiada bogaty zbiór norm branżowych. Zamieszczony wykaz obejmuje dostępne pozycje norm z zakresu numerów  BN 0100 do BN 9999. Wykaz zawiera dane na temat zastąpień norm a przy numerach norm, których nie posiadamy odsyłacze do norm późniejszych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.
 
Istnieje możliwość zamówienia kopii norm branżowych.
 
Kopia kserograficzna - 2,00 zł/strona + koszty wysyłki
Skan i wysyłka drogą elektroniczną - 4,00 zł/strona + koszt wysyłki faktury