Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mapy topograficzne

Większość map topograficznych wydawanych do 1990 roku posiadało klauzulę tajne lub poufne. Były niedostępne do użytku cywilnego. W połowie lat 90-tych zostały odtajnione. Zaczęły ukazywać się nowe edycje map seryjnych topograficznych. Mapy topograficzne są wydawane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Służbę Topograficzną Wojska Polskiego. Mapy wydawane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii były wykonywane początkowo w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "1942" a obecnie w układzie "1992". Są to mapy w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000. Mapy opracowywane przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego są przeznaczone do celów obronnych i nie udostępnia ich się zwykłym użytkownikom z wyjątkiem map topograficznych w skali 1:100 000 oraz 1:200 000.

 

• Mapa topograficzna Polski 1:10 000 - M.1275

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Edycja mapy została rozpoczęta w 1993 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie (815 arkuszy) a następnie przy współudziale Urzędów Marszałkowskich. Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1991-1994. Dotychczas opracowano ponad 4 000 arkuszy, z których pierwsze 42 jest w układzie "1942" a kolejne w układzie "1992". Jest to najbardziej szczegółowa mapa dostępna w zbiorach Biblioteki. Opracowano ją w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "1942" i "1992".

• Mapa topograficzna Polski 1:25 000 - M.1261

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Edycja mapy została rozpoczęta w 1993 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie (815 arkuszy) a następnie przy współudziale Urzędów Marszałkowskich. Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1991-1994. Dotychczas opracowano ponad 4 000 arkuszy, z których pierwsze 42 jest w układzie "1942" a kolejne w układzie "1992". Jest to najbardziej szczegółowa mapa dostępna w zbiorach Biblioteki. Opracowano ją w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "1942" i "1992".

• Mapa topograficzna Polski 1:50 000    |    Wojskowa Mapa Topograficzna

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa wydawana od 1995 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. Pierwsze 42 arkusze są opracowane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "1942" a kolejne w układzie "1992". 
Biblioteka zakupiła również arkusze Wojskowej Mapy Topograficznej. Aktualność tej mapy - od 2002 r. do chwili obecnej. Opracowana jest w układzie WGS-84 oraz zawiera system meldunkowy UTM

• Mapa topograficzna Polski 1:100 000 - M.1076

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa wydawana przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jest to wydanie turystyczne. Mapa ukazała się w latach 1993-2001. Obejmuje 151 arkuszy dla całego kraju. Jest pierwszym kompletnym wydaniem mapy topograficznej Polski od czasów przedwojennych, które jest przeznaczone do użytku powszechnego. Biblioteka posiada komplet arkuszy dla całej Polski.

• Mapa topograficzna Polski 1:200 000 - M.1075

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa wydawana przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1990-1993. Obejmuje 76 arkuszy dla obszaru całej Polski. Biblioteka posiada komplet arkuszy.

• Mapa topograficzna (powiatowa) 1:25 000

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa wydawana przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1959-1966. Podstawę opracowania stanowiła wojskowa mapa 1:25 000 w układzie "1942". Była wydawana oddzielnie dla każdego powiatu traktowanego jako obręb. W skład jednego powiatu, w zależności od jego wielkości wchodziło od 4 do 16 arkuszy. Na mapie nie umieszczono żadnej siatki współrzędnych, brak wielu obiektów gospodarczych, charakterystyki lasów. Celowo wprowadzono deformację elementów sytuacji jak i rzeźby terenu. Biblioteka posiada 1172 arkusze.