Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Atlasy

W zbiorach kartograficznych znajdują się również atlasy ogólnogeograficzne i tematyczne np.:

• Atlas Rzeczypospolitej Polskiej     M.1174

Zdjęcie okladki: Atlas Rzeczypospolitej PolskiejAtlas składa się z czterech części tematycznych w postaci luźnych arkuszy mapowych, z których każda stanowi zamkniętą całość. Część pierwsza zawiera podstawowe informacje o terytorium kraju, jego historii oraz przestrzennej organizacji państwa i społeczeństwa. Część druga informuje o budowie geologicznej, rzeźbie terenu, wodach, klimacie, roślinności, świecie zwierzęcym i ochronie środowiska. Część trzecia przedstawia ludność kraju oraz różne zagadnienia społeczne. W części czwartej przedstawiona jest gospodarka kraju oraz jej poszczególne działy i ich wzajemne oddziaływanie.

 

Atlas podziału hydrograficznego Polski     M.3611

Zdjęcie okladki: Atlas podziału hydrograficznego PolskiPrezentuje sieć hydrograficzną Polski. Zawiera 112 map opracowanych w skali 1:200 000. W atlasie wyróżniono 14 019 rzek, dla których wyznaczono zlewnie, a wewnątrz nich 29 127 zlewni elementarnych oraz 10 782 jeziora. Atlas składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zbiór map podziału hydrograficznego Polski. W drugiej zestawiono dane o wszystkich wyróżnionych w podziale jednostkach hydrograficznych.

 

Atlas parków narodowych     M.3614

Zdjęcie okladki:  Atlas parków narodowychZawiera opis parków narodowych w Polsce opracowany przez Monikę Karolczuk-Kędzierską w 2007 roku.

 

Atlas klimatu Polski     M.3610

Zdjęcie okladki: Atlas klimatu PolskiAtlas został opracowany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie analizy statystycznej i merytorycznej danych meteorologicznych rejestrowanych przez 61 stacji meteorologicznych w Polsce w latach 1971-2000.

 

Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim

formacje paleozoiku     M.3574
formacje mezozoiku     M.3573

Zdjęcie okladki: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu PolskimAtlasy te zostały opracowane w oparciu o prace badawcze prowadzone przez Zakład Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Stanowią wyczerpujące i wszechstronne źródło informacji o występowaniu oraz możliwości eksploatacji i wykorzystania wód i energii geotermalnej na obszarze Niżu Polskiego.

 
Biblioteka posiada również wiele innych atlasów geochemicznych, tematycznych, regionalnych i aglomeracji miejskich, szczegółowe mapy geochemiczne i atlasy radioekologiczne opracowywane przez Państwowy Instytut Geologiczny.