Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Libraries of the world: users and librarians experiences

24 lutego 2020 Biblioteka Główna miała zaszczyt gościć stypendystów Centrum AGH UNESCO na IV seminarium Libraries of the world: users and librarians experiences
Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie czytelnictwa, internetowych źródeł informacji naukowej, oraz roli poszanowania praw autorskich w pracy naukowej młodych inżynierów. Na seminarium przedstawiono 20 prezentacji. 
Konferencja o dialogu bibliotekarzy i użytkowników odbywa się corocznie i jest zwieńczeniem działań kulturalnych, które stypendyści przygotowują we współpracy z Biblioteką. W okresie jesienno-zimowym na comiesięcznych spotkaniach kilkoro z nich ma za zadanie przedstawić kulturę swoich krajów. Spotkania organizowane w sali konferencyjnej Biblioteki są sposobem na nawiązanie serdecznych kontaktów międzynarodowych. 
 
foto: maski z Tajlandii
 
foto: Maski z Tajlandii 
 
Seminarium Libraries of the world tradycyjnie otworzyły odczyty zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej AGH pani Marii Garczyńskiej i prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko – opiekuna stypendystów. 
Pani dyrektor M. Garczyńska w swoim artykule Introduction to the AGH Main Library resources: UNESCO AGH Chair Fellows' point of view przedstawiła wyniki badań używania źródeł informacji przeprowadzonych wśród stypendystów. Dostęp do źródeł został przez nich oceniony jako bardzo dobry, ze wskazaniem kluczowej roli internetu, ponieważ studenci korzystali z elektronicznych źródeł najchętniej i najczęściej. Wnioskowano także o rozszerzenie dostępu do pełnych tekstów książek, wykładów w formie nagrań i rozszerzenie zakresu gromadzonych czasopism. 
Profesor Janusz Szpytko w swojej wypowiedzi pt: Resources for digital era engineers podkreślił rolę informacji naukowej i bibliometrii. Wskazał najważniejsze bazy wiedzy i sposoby, jak korzystać z zasobów wiedzy zgromadzonych w internecie. 
 
foto: prof. J. Szpytko, dyr. M. Garczyńska
 
foto: prof. J. Szpytko, dyr. M. Garczyńska
 
Spośród odczytów zagranicznych na szczególną uwagę zasługuje wykład Enrique'go Abdali Castillo - The role of public libraries in Chiapas, México in the digital age, opisujący, jak ważna jest dostępność do informacji w życiu młodych ludzi. Inżynier przytoczył swoją osobistą historię czytelnictwa. Jako mały chłopiec spędzał długie godziny na czytaniu w bibliotece publicznej w jego mieście rodzinnym. Na początku nie miał preferencji ani ulubionego tematu, ale z czasem odnalazł swoje pasje, które potem przerodziły się w studia i karierę. Wnioskował, że bezpłatny dostęp do kultury i wiedzy zapewnia nieuprzywilejowanym młodym ludziom możliwości rozwoju, jakich nie mogliby otrzymać bez bibliotek. 
 
foto: Judith Soliri, Karolina Forma, Enrique Abdala Castillo
 
foto: Judith Soliri, Karolina Forma, Enrique Abdala Castillo 
 
Dwoje pracowników Biblioteki Głównej AGH przedstawiło swoje wykłady. Karolina Forma opowiedziała o skarbach biblioteki – historycznych książkach, patentach i czasopismach. Paweł Łapucha rozpoczął debatę o zmianie modelu pracy bibliotek, prezentując odczyt An old library fulfills "service", a new library is in motion
 
Tematyka seminarium spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Rozmowy w kuluarach trwały długo po zakończeniu oficjalnych obrad. 
 
Relacja prof. Szpytko ukazała się z Biuletynie Informacyjnym AGH, nr 147, marzec 2020, strona 23.