Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Libraries of the world: experiences of users and librarians. Meeting worldwide challenges of today (27.02.2018)

Libraries of the world: experiences of users and librarians.
Meeting worldwide challenges of today
(27.02.2018)

 

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb użytkowników i oczekiwań stawianych bibliotekom w Polsce i wybranych krajach świata. Dodatkowe tematy, które poruszono podczas seminarium to rola współczesnych bibliotek w środowisku akademickim, wizja biblioteki przyszłości, wykorzystanie nowych technologii w bibliotekach.

W seminarium wzięło udział łącznie około 70 uczestników; przedstawiono 38 prezentacji.

 

Zdjęcia z seminarium

fot. Ewa Dobrzyńska-Lankosz

seminariumseminariumseminarium

seminarium seminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminarium seminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminarium seminarium

 

fot. Jacek Rzepczyński

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminariumseminariumseminarium

seminarium seminariumseminarium

 

Pisano o seminarium

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2018_Biuletyn_PDF/123_03_2018.pdf (s. 11)