Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Książka i biblioteka w filatelistyce - prelekcja dr. Jerzego Dudy (7.05.2015)

Książka i biblioteka w filatelistyce

Prelekcja dr. Jerzego Dudy

7.05.2015

 

W ramach cyklu „Biblioteka Główna zaprasza…” 7 maja 2015 roku zorganizowano spotkanie z panem dr. inż. Jerzym Dudą, znanym filatelistą i kolekcjonerem. Jako, że następnego dnia wypadał "Dzień Bibliotekarza" i rozpoczynał się "Tydzień Bibliotek" inicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, temat spotkania nie przypadkowo do tego nawiązywał i brzmiał "Książka i biblioteka w filatelistyce". Myli się każdy, kto myśli, że to nudne, banalne i nieciekawe. Dr Jerzy Duda wprowadził nas w świat tej grupy kolekcjonerów-filatelistów, dla których miłość do ksiąg stała się kolejną życiową przygodą, poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań, niekonwencjonalnych sposobów pobudzania siebie i innych do zajmowania się książką w najszerszym tego słowa znaczeniu. Trudno wyobrazić sobie kolekcjonera, czyli człowieka ogarniętego pasją zbierania, gromadzenia, układania, porządkowania, czasem opracowywania i pokazywania innym zgromadzonego zbioru, który stroniłby od biblioteki.

 

Zdjęcia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński

 

Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja

prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja

 

Pisano o prelekcji:

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2015_Biuletyn_PDF/090_091_06_07_2015.pdf   (s.24-26)