Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Każdy dzień jest świętem kobiet – prelekcja i pokaz Dominiki Hopek (10.03.2014)

Każdy dzień jest świętem kobiet

Prelekcja i pokaz Dominiki Hopek

10.03.2014

 

 

Zdjęcia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński


Prelekcja

Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja Prelekcja