Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Olimpiada w Pekinie – prelekcja prof. Stanisława Komornickiego (6.06.2011)

Olimpiada w Pekinie

Prelekcja prof. Stanisława Komornickiego

6.06.2011

 

W ramach cyklu spotkań „Biblioteka Główna zaprasza…” 6 czerwca 2011 roku zorganizowano prelekcję prof. Stanisława Komornickiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, sędziego Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej i z jej ramienia sędziującego m.in. zawody na Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku. Temat prelekcji brzmiał: „Olimpiada w Pekinie – nieobiektywna relacja uczestnika”.

 

Zdjęcia z prelekcji:

Fot. Krzysztof Piotrowski

Prelekcja Prelekcja

 

Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

 

 

Pisano o prelekcji:

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A44&catid=89%3Aczerwieclipiec-2011-nr-4243&Itemid=1