Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyprawa w Hindukusz Afgański – prelekcja prof. Wojciecha Kapturkiewicza (20.01.2011)

Wyprawa w Hindukusz Afgański

Prelekcja prof. Wojciecha Kapturkiewicza

20.01.2011

 

20 stycznia 2011 roku, Biblioteka Główna AGH po raz kolejny zorganizowała spotkanie z osobą związaną z Akademią, znaną również ze swych niezwykłych pasji i zainteresowań. Tym razem był to prof. Wojciech Kapturkiewicz absolwent Wydziału Odlewnictwa AGH z 1960 roku, a od 1965 roku wykładowca na naszej uczelni. Do pozazawodowych pasji Profesora należy alpinizm. Górska przygoda rozpoczęła się już podczas studiów. I właśnie te zainteresowania były głównym pretekstem do spotkania, którego bohater skupił się przede wszystkim na swojej ostatniej ekspedycji. W sierpniu 2010 roku – po 33 latach przerwy – grupa polskich alpinistów z prof. W. Kapturkiewiczem, ponownie spróbowała wejścia na najwyższy szczyt Afganistanu, Noszak (7492 m). Jest to drugi co do wysokości szczyt  w górach Hindukuszu, leży na granicy między Afganistanem a Pakistanem. Dla Profesora był to powrót sentymentalny, gdyż był on już na tym szczycie w 1976 r. W dolinie Mandaras bawił we wrześniu 1973 roku, wchodząc na Kohe Naser Khosrow, a po latach chciał te rejony odwiedzić ponownie.

 

Zdjęcia z prelekcji

Fot. Jacek Rzepczyński

 

PrelekcjaPrelekcja

Prelekcja Prelekcja Prelekcja

Prelekcja Prelekcja

Pisano o prelekcji:

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=384%3A38&catid=46%3Astycze-2011-nr-37&Itemid=1