Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lata 1960 - 1969

  1. Budownictwo biblioteczne w literaturze polskiej i zagranicznej (05.1966)
  2. Szukaj wiedzy poza swoją specjalnością (1966)
  3. Wystawa na temat książki technicznej z okazji 60. rocznicy I Zjazdu Stowarzyszenia Górników (11 - 12.1966)
  4. Laureaci Nagrody Nobla w zakresie fizyki, chemii oraz nauk medycznych i biologii (05 - 08.1967)
  5. Astronautyka w Polsce i świecie (05 - 06.1968)
  6. Maszyny matematyczne w służbie nauki i techniki z okazji Dni Książki Technicznej (10.1968)
  7. Polskie wyższe szkolnictwo techniczne w rozwoju dziejowym. Wystawa z okazji 50-lecia AGH (06.1969)