Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zbiory

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. Obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: górnictwa, wiertnictwa, metalurgii, odlewnictwa, inżynierii materiałowej, ceramiki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska, geodezji, energetyki, zarządzania, fizyki i techniki jądrowej, matematyki, chemii, nauk społecznych.

Podstawowe rodzaje zbiorów to: książki (drukowane i elektroniczne), czasopisma (drukowane i elektroniczne), zbiory specjalne (normy, opisy patentowe, zbiory kartograficzne, literatura techniczno-handlowa, starodruki oraz rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się w AGH).

Podstawowymi źródłami informacji o księgozbiorze są katalog komputerowy i katalogi kartkowe .

Ze zbiorów Biblioteki Głównej można korzystać na miejscu, poprzez wypożyczanie na zewnątrz oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Proxy Serwera. Nie jest to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej.

Dostęp w sieci uczelnianej do Proxy Serwera (bez indywidualnego logowania) jest możliwy na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów w czytelniach Biblioteki Głównej (pod warunkiem, że licencje na to pozwalają).

Niektóre źródła elektroniczne są dostępne jednostanowiskowo z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej lub Oddziale Zbiorów Specjalnych.

 

 

Zbiory Biblioteki Głównej AGH w latach 1951 – 2020

1951 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
książki 32396 86361 161927 291263 358389 390903 424019 438315
czasopisma 8871 23851 53032 79397 96399 135134 143703 148285
zbiory specjalne 5357 36465 312582 523322 696604 750571 715601 340240
razem 46624 146677 527541 893928 1151392 1276608 1283323 926840

wykres: książki za rok: 1951 - 32396 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1951 - 8871 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1951 - 5357 sztuk
wykres: książki za rok: 1960 - 86361 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1960 - 23851 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1960 - 36465 sztuk
wykres: książki za rok: 1970 - 161927 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1970 - 53032 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1970 - 312582 sztuk
wykres: książki za rok: 1980 - 291263 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1980 - 79397 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1980 - 523322 sztuk
wykres: książki za rok: 1990 - 358389 sztuk wykres: czasopisma za rok: 1990 - 96399 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 1990 - 696604 sztuk
wykres: książki za rok: 2000 - 390903 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2000 - 135134 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2000 - 750571 sztuk
wykres: książki za rok: 2010 - 424019 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2010 - 143703 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2010 - 715601 sztuk
wykres: książki za rok: 2020 - 438315 sztuk wykres: czasopisma za rok: 2020 - 148285 sztuk wykres: zbiory spec. za rok: 2020 - 340240 sztuk
1951 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

legenda: - książki   - czasopisma   - zbiory specjalne  


Zobacz statystyki za lata 2000-2020