Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Limity wypożyczeń, terminów zwrotu/prolongaty, liczby samodzielnych prolongat

Liczba książek, okresy wypożyczenia oraz liczba samodzielnych prolongat są uzależnione od kategorii czytelnika:

 

Kategorie czytelników Limity wypożyczeń
książek
Okresy wypożyczeń
(w dniach)
z lokalizacji
Liczba samodzielnych
prolongat
z lokalizacji
BG- Magazyn SWD BG- Magazyn SWD
Student AGH 15 30 150 10 3
Student innej uczelni 3 30 30 5 3
Doktorant AGH 18 30 150 10 3
Pracownik AGH dydaktyczny 25 30 150 17 3
Pracownik AGH inny 10 30 150 17 3
Pracownik zatrudniony w AGH w ramach umowy zlecenia, o dzieło, w ramach grantu lub porozum. 5 30 30 10 3
Pracownik emerytowany, rencista AGH 10 30 90 10 3
Biblioteki zewnętrzne 10 30 30 5 3
Pracownicy innych instytucji i doktoranci spoza AGH 5 30 30 5 3
Pracownicy, emeryci, renciści AGH korzystający z Biblioteki Beletrystycznej 5 60 60 8 8