Limity i okresy wypożyczeń

Liczba książek i okresy wypożyczenia są uzależnione od kategorii czytelnika:

Kategorie czytelników Limity wypożyczeń
(liczba vol.)

Okresy wypożyczeń z lokalizacji BG- Magazyn
(w dniach)

Okresy wypożyczeń z lokalizacji SWD
(w dniach)
student studiów stacjonarnychi niestacjonarnych AGH 10 30 150
student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innej uczelni 3 30 30
pracownik AGH dydakt. 25 30 150
pracownik AGH inny 10 30 150
doktorant AGH 15 30 150
wypoż. MB Kraków 10 30 30
wypoż. MB zamiejscowa 10 30 30
emeryci AGH 10 30 90
pracownicy innych instytucji i doktoranci spoza AGH 5 30 30