Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instrukcja obsługi SelfCheck'a

Instrukcja obsługi SelfCheck'a: Aby skorzystać SelfCheck'a konto biblioteczne musi być aktywne i bez żadnych zaległości. Włóż legitymację ELS w odpowiedni slot lub zeskanuj kod kreskowy. Osoby używające mLegitymacji Wypożyczają książki u dyżurnego Bibliotekarza. Na prawo od tekstu dwie grafiki, pierwsza przedstawia ułożenie legitymacji ELS, obok strzałka wskazująca kierunek wkładania legitymacji do czytnika; druga grafika przedstawia miejsce na SelfCheck’u do sczytywania legitymacji. Poniżej dwie grafiki obok siebie, pierwsza zawiera napis Połóż książki tak jak na obrazku oraz rysunek czytnika, na którym leżą 3 książki, czerwona strzałka wskazuje czytnik. Pod grafiką tekst: „Na czytniku” SelfCheck'a można na raz położyć 3 pozycje. Najlepiej rozłożyć je  w wachlarz. Druga grafika na prawo zawiera napis: Uwaga! Zbyt wiele książek na czytniku, obok rysunek czytnika, na którym leży 8 książek, obok znak wykrzyknika. Pod grafiką napis:  Zbyt duża ilość książek uniemożliwia wypożyczenie. Poniżej screen przedstawiający konto czytelnika, strzałka wskazuje okno z wykazem tytułów wypożyczonych książek, ich termin zwrotu. Poniżej  napis: Książki na czytniku, gotowe do wypożyczenia, strzałka wskazuje okno ze sczytanymi tytułami książek umieszczonych na czytniku. Na dole grafiki  3 przyciski: na lewo przycisk Zakończ, na prawo przycisk Potwierdzenie transakcji, obok przycisk Wypożycz. Na prawo od grafiki tekst: Książki zostały wypożyczone w chwili, gdy pojawiło się przy nich zielone oznaczenie i „wskoczyły” do górnego okna reprezentującego konto czytelnika. Zawsze proszę się wylogować po zakończeniu wypożyczania. W tym celu naciśnij „Zakończ” lub wyjmij legitymację ze slotu. Poniżej grafiki tekst: Jeśli książki/książek nie widać „Na czytniku” zdejmij je i spróbuj ponownie. Jeśli pojawi się tabela z błędem i czerwonym oznaczeniem: •	upewnij się, że masz aktywne konto biblioteczne, •	nie został przekroczony limit na koncie, •	książka nie posiada załącznika (+ CD/+ zał. – może być podana ilość). Jeśli nie można wypożyczyć książki – skontaktuj się z dyżurnym bibliotekarzem.