Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mapa Strefy Wolnego Dostępu

 

LEGENDA:

         
A DZIAŁ OGÓLNY   H.3 MASZYNY. CZĘŚCI MASZYN. KONSTRUKCJA MASZYN. TRYBOLOGIA
B NAUKI EKONOMICZNE. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE   H.4 AUTOMATYCZNE STEROWANIE MASZYN I PROCESÓW. AUTOMATYKA. ROBOTYKA
B.1 EKONOMIA   I ELEKTROTECHNIKA. ELEKTROENERGETYKA
B.6 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE   J ELEKTRONIKA
C MATEMATYKA   K INFORMATYKA
D FIZYKA   L BUDOWNICTWO
D.9 KRYSTALOGRAFIA. BADANIA STRUKTURALNE KRYSZTAŁÓW   L.7 INŻYNIERIA SANITARNA
E CHEMIA. TECHNOLOGIA CHEMICZNA. PRZEMYSŁ CHEMICZNY   M GÓRNICTWO
E.8 CERAMIKA PRZEMYSŁOWA   N METALURGIA. HUTNICTWO
F NAUKI O ZIEMI   O ODLEWNICTWO. SPAWALNICTWO. OBRÓBKA METALI
F.5 GEODEZJA. KARTOGRAFIA. FOTOGRAMETRIA. TELEDETEKCJA. KATASTER   P
NAUKI SPOŁECZNE. NAUKI POLITYCZNE. PRAWO.
PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO
F.6 GEOLOGIA. MINERALOGIA. PALEONTOLOGIA   P.1 FILOZOFIA. SOCJOLOGIA. PSYCHOLOGIA
G NAUKI BIOLOGICZNE. MEDYCYNA. ROLNICTWO   R TRANSPORT
G.2 OCHRONA ŚRODOWISKA. EKOLOGIA   S URBANISTYKA. ARCHITEKTURA. SZTUKA. WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
H INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIAŁOZNAWSTWO. BUDOWA MASZYN TECHNOLOGIA MECHANICZNA   T NAUKA. TECHNIKA. ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE
H.1 MECHANIKA TECHNICZNA   T.3 RYSUNEK TECHNICZNY
H.2 MATERIAŁOZNAWSTWO. BADANIA MATERIAŁÓW. INŻYNIERIA POWIERZCHNI   U MISCELLANEA