AGH University Main Library

Doctoral dissertations before defense

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 03.10.2023
  Autor: Agata Drzewosz
  Tytuł: Obciążenia charakterystyczne w układzie naczynia wydobywcze-zbrojenie szybowe
 2. Data obrony: 05.10.2023
  Autor: Maciej Śliz
  Tytuł: Hydrothermal carbonization of biomass, sewage sludge and waste streams from an environmental perspective
 3. Data obrony: 05.10.2023
  Autor: Jakub Szymon Gajdzica
  Tytuł: Analiza czynników determinujących rozpływ prądu zwarcia dla oceny bezpieczeństwa porażeniowego w stacji elektroenergetycznej
 4. Data obrony: 05.10.2023
  Autor: Agnieszka Ścisłowicz
  Tytuł: Opracowanie metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji wskaźników kolejowych na podstawie mobilnej rejestracji lidarowej i fotogrametrycznej
 5. Data obrony: 06.10.2023
  Autor: Michał Angrecki
  Tytuł: Zastosowanie regeneratu z mas wiązanych żywicą furfurylową jako materiału posypki w technologii wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych
 6. Data obrony: 12.10.2023
  Autor: Marcin Pająk
  Tytuł: An evolutionary multi-objective optimization of the catalyst distribution in a methane-steam reforming reactor
 7. Data obrony: 13.10.2023
  Autor: Joanna Wiśniowska
  Tytuł: Stabilizacja wodnych zawiesin submikronowych proszków węglika krzemu
 8. Data obrony: 13.10.2023
  Autor: Bartosz Bartoszewicz
  Tytuł: Konstrukcja i badanie działania elektrod odniesienia ze stałym kontaktem, otrzymanych z zastosowaniem druku 3D
 9. Data obrony: 16.10.2023
  Autor: Gabriel Ząbek
  Tytuł: Modelowania parametrów geomechanicznych skał syluru i ordowiku na wybranych obszarach basenu bałtyckiego oraz ich wykorzystanie w prospekcji naftowej
 10. Data obrony: 19.10.2023
  Autor: Mikołaj Nowak
  Tytuł: Materiały anodowe na bazie tlenków metali przejściowych dla ogniw sodowych Na-ion

Pages