Using the catalogues

 

Dear User!

You may obtain information whether the materials published before 1992 and not listed in the online catalogue are available by writing to katalog[at]bg.agh.edu[dot]pl


 

Information about collections gathered in AGH-UST's Main Library and academy’s library network are listed in traditional (card) and online catalogue. 


How to search catalogues:

 

COMPUTER CATALOGUE

In the computer catalogue one can find information about books which are in the Main Library and several university's branch libraries. It contains items, which have been acquired since 1992, in some cases even earlier. 

The ways of searching the catalogue are listed here: https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/agh/chameleon?lng=en 

Electronic requests can be done only for the books from the basic book collection, with call-numbers starting with I, II, III – one ought collect ordered books within 10 days. 

Books from the multiple copy book collection - so called „W” (with call number-for example W 123456/12) – found in the online catalogue should be ordered by filling up an order slip. 

Full-time students:
- blue-stripeed order slip should be put into the request window. Books should be collected until 5 p.m. on the same day.
- long white order slip should be put into the request box. Books should be collected within three days. 

Employees, doctoral and extramural students: 

- red-stripeed order-slip should be put into the request box. Books should be collected within ten days. 

Books from the Free Access Collection cannot be ordered electronically. 

 

COMPUTER CARD CATALOGUE

One can search catalogue cards arranged alphabetically by author name or in the case of collective works by their titles. Call-numbers of books from this catalogue start with I, II , III what means location in the Basic Book Collection. Computer Card Catalogue contains ONLY the Main Library's collection. 

To request a book one should press 'Order Item' button below digitalized catalogue card, fill up the order form and choose a proper place of receipt. 

 

ALPHABETICAL CARD CATALOGUE

Searching by authors' names or - in case of book written by many co-authors - by the title. Call-numbers of books from this catalogue start with I, II , III what means location in the Basic Book Collection. To order those books one should fill up a white, long order slip (full-time students) or red stripeed order-slip (employees, doctoral students and extramural students) and put the order slip into the request box. 

 

ITEM CARD CATALOGUE

One can search this catalogue by subjects, issues and topics. Books from this catalogue can be ordered by filling up a white, long order slip (full-time students) or red stripeed order-slip (employees, doctoral students and extramural students) and putting the order slip into the request box. 

 

JOURNALS CARD CATALOGUE

One can search this catalogue by journals titles. Journals can be ordered after filling up green- stripeed order-slip. Printed journals can be used in the Journals Reading Room only. 

 

DOCTORAL THESES AFTER PhD EXAM in AGH-UST CATALOGUE

One can search the catalogue by author's name. 

Due to ongoing works on allocation the doctoral theses published in the twentieth century in the on-line catalogue, the search should start by checking the computer catalogue. 

Doctoral theses can be requested only on order slips in the Journals Reading Room.Doctoral theses are available without copying possibility, only on side. 

ATTENTION! Full texts of selected theses can be found here. 

 

Katalog Zbiorów Kartograficznych

Katalog zbiorów kartograficznych obejmuje pozycje do roku 2007. Jest to tzw. katalog krzyżowy zwany też słownikowym. Hasła tego katalogu, którymi są nazwiska autorów, opracowujących, redaktorów, bądź tytuły i hasła przedmiotowe (w wypadku zbiorów o charakterze kartograficznym są to tematy dziedzinowe np. geologia, hydrogeologia, tektonika lub tematy geograficzne np. nazwy kontynentów, mórz, krajów, miejscowości) ułożone są według alfabetu. Każde dzieło zarejestrowane w katalogu występuje więc wielokrotnie - pod hasłem autorskim bądź tytułowym, a także pod wszystkimi dotyczącymi go hasłami przedmiotowymi. 
I tak np. opis arkusza 973 Kraków Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, będzie znajdował się w szeregu kart katalogowych następujących po karcie głównej Polska - geologia - 1954-, a dodatkowe karty odsyłaczowe będą znajdowały się pod hasłami Geologia oraz Rutkowski Jacek (autor opracowania). 
Informacje o zbiorach kartograficznych, które wpłynęły do Biblioteki Głównej od 2008 roku dostępne są jedynie w katalogu komputerowym. Stopniowo będzie on uzupełniany o starsze wydawnictwa. 
Zamawianie możliwe jest wyłącznie tradycyjnie po wypełnieniu rewersów w Czytelni Zbiorów Kartograficznych, II p., pok. 213.