AGH University Main Library

Informacja dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

  1. W celu przemieszczenia się na wyższe kondygnacje budynku Biblioteki Głównej osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z windy. Do windy prowadzi przejście oznaczone napisem: PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Po wyjechaniu windą na wyższe kondygnacje, w celu dotarcia do wybranych agend, czytelnik porusza się korytarzami wewnętrznymi. Korytarze wewnętrzne posiadają system oznaczeń, ułatwiających poruszanie się (napisy informacyjne).
  2. Dyżurujący bibliotekarz lub osoba przez niego wskazana przeprowadza czytelnika do windy, a następnie wyjeżdża z nim na określone piętro. Po zgłoszeniu przez czytelnika chęci opuszczenia agendy, dyżurny w razie potrzeby pomaga w dotarciu do windy i holu na parterze budynku.
  3. Jedną z kabin pracy indywidualnej (separatek), znajdujących się na antresoli Czytelni Głównej, przeznacza się do pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W celu skorzystania z ww. kabiny konieczne jest dokonanie przez czytelnika, z wyprzedzeniem, jej rezerwacji i powiadomienie o planowanej godzinie rozpoczęcia pracy w kabinie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail - 12 617 40 03, udo[at]bg.agh.edu[dot]pl.
  4. Droga czytelnika poruszającego się na wózku do kabiny odbywa się w sposób opisany w pkt. 2. W kabinie znajduje się przycisk alarmowy, za pomocą którego czytelnik może zasygnalizować chęć opuszczenia kabiny. Opuszczenie kabiny i powrót na parter będzie się odbywał na zasadach opisanych w pkt. 2. Osobami odpowiedzialnymi za pomoc czytelnikom z niepełnosprawnością są bibliotekarze dyżurujący w Czytelni Głównej BG.