AGH University Main Library

Zanim złożysz rozprawę doktorską

 

1. Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich (2006-11-07)

2. Wykaz obowiązkowych dokumentów składanych przez doktorantów w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)

- 1 egzemplarz wersji drukowanej rozprawy doktorskiej

- 1 egzemplarz wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej i towarzyszących jej streszczeń, zapisanych w formacie PDF na płycie CD-ROM

- Opis rozprawy (załącznik nr 1 do zarządzenia 19/2006)

- Oświadczenie (załącznik nr 3 do zarządzenia 19/2006)

- Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (załącznik nr 2 do zarządzenia 19/2006)

- Recenzje