AGH University Main Library

Udostępnianie i wyszukiwanie rozpraw doktorskich bronionych w AGH

Rozprawy doktorskie w Katalogu zbiorów bibliotecznych AGH
 
W październiku 2017 roku ukończono prace związane z wprowadzeniem do Katalogu zbiorów bibliotecznych AGH opisów bibliograficznych rozpraw doktorskich z lat 1928-2005. Opracowanie rozpraw najnowszych (od 2006 roku) jest realizowane na bieżąco. Obecnie w Katalogu dostępnych jest online blisko 6 tysięcy rekordów bibliograficznych rozpraw bronionych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Wersje drukowane rozpraw doktorskich z lat 1928-2005 udostępniane są, po wcześniejszym ich zamówieniu w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych.
 
Zarządzeniem nr 19 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2006 roku określono zasady gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w AGH. Doktoranci składający przed obroną ukończone prace mają obowiązek przekazania jednego egzemplarza wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji elektronicznej publikacji do Czytelni OZS. Teksty można składać osobiście lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu. Przed obroną wersja drukowana rozprawy udostępniana jest w Czytelni OZS dla wszystkich zainteresowanych. Po obronie i opracowaniu bibliotecznym jest przechowywana w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy w zbiorach Biblioteki Głównej AGH i udostępniana w Czytelni OZS na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Przekazując wersję elektroniczną rozprawy autor udziela Uczelni (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2006 Rektora AGH z dnia 2 listopada 2006 r.), nieodpłatnej licencji niewyłącznej nie tylko na umieszczenie wersji elektronicznej pracy (dokumentów towarzyszących, streszczeń) w bazie danych, ale i jej udostępnianie online, w chwili obecnej za pośrednictwem Katalogu komputerowego AGH: katalogagh.cyfronet.pl
 
Jak wyszukać opis rozpraw doktorskich w Katalogu zbiorów bibliotecznych AGH?
 
Po wejściu na stronę Katalogu zbiorów bibliotecznych AGH: katalogagh.cyfronet.pl należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane. Wyszukiwanie to pozwala na sformułowanie szczegółowego wyrażenia wyszukiwawczego. Dodatkowe opcje (filtry) pozwalają zawęzić wyniki wyszukiwania do: rodzaju dokumentu, roku wydania, języka dokumentu, miejsca wydania, lokalizacji. Dodatkowo jest możliwość sortowania wyników wyszukiwania w wybrany przez użytkownika sposób.
 
Przykład 1. Wyszukiwanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej według Nazwiska autora.
 
Wybierz Wyszukiwanie zaawansowane  - należy wybrać Dowolne pole oraz Autor – wybór poprzez rozwijane menu - (zawiera wszystkie podane słowa) – wpisać nazwisko i imię ; następnie wybrać Rodzaj dokumentu - zaznaczyć rozprawa akademicka – kliknąć polecenie Szukaj. Uzyskujemy wyniki w których poszukiwane nazwisko oznacza autora, promotora lub recenzenta rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej. Zaleca się przeglądanie wszystkich uzyskanych wyników. Po kliknięciu w tytuł otwieramy opis katalogowy rozprawy. Określenie rozprawa akademicka jako rodzaj dokumentu obejmuje rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
 
zrzut ekranu
 
Przykład 2. Wyszukiwanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej według Nazwy instytucji
 
Wybierz Wyszukiwanie zaawansowane - należy wybrać Dowolne pole oraz  Nazwa instytucji - wybór poprzez rozwijane menu - (zawiera wszystkie podane słowa) - wpisać nazwę instytucji np. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ; następnie wybrać Rodzaj dokumentu - zaznaczyć rozprawa akademicka ; następnie wybrać Rok wydania - zaznaczyć rok lub przeciągając myszką podświetlić kilka lat – kliknąć polecenie Szukaj. Uzyskujemy wykaz rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych bronionych lub realizowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii  AGH w wybranych latach. W wynikach wyszukiwania może pojawić się przypadek rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej bronionej na innej Uczelni mającej w strukturze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zaleca się przeglądanie wszystkich uzyskanych wyników. 
 
zrzut ekranu
 
 
Przykład 3. Wyszukiwanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej na określony temat.
 
Wybierz Wyszukiwanie zaawansowane – należy wybrać Dowolne pole - wybór poprzez rozwijane menu - wybrać zawiera podaną frazę - wpisać określony temat np.  struktury cienkowarstwowe ; następnie wybrać Rodzaj dokumentu - zaznaczyć rozprawa akademicka ; następnie wybrać Rok wydania - zaznaczyć rok lub przeciągając myszką podświetlić kilka lat – kliknąć polecenie Szukaj. Uzyskujemy wykaz rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych na określony temat w wybranych latach.
 
zrzut ekranu
 
Przykład 4. Dostęp do spisu treści, streszczeń lub fragmentów elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej.
 
Należy wybrać wyszukiwanie według Przykładu 1. Uzyskujemy wynik: opis rozprawy doktorskiej. Następnie należy kliknąć w tytuł  rozprawy.  Po kliknięciu w link, otrzymujemy dostęp do spisu treści i streszczeń elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej.
 
zrzut ekranu
 
Przykład 5. Dostęp do pełnego tekstu elektronicznej wersji rozprawy.
 
Należy wybrać wyszukiwanie według Przykładu 1. Uzyskujemy wynik: opis rozprawy doktorskiej. Następnie należy kliknąć w tytuł  rozprawy.  Po kliknięciu w link, otrzymujemy dostęp online  do rozprawy doktorskiej.
zrzut ekranu
 
 
SPOSÓB ZAMAWIANIA ROZPRAW DOKTORSKICH
 
Zamawianie rozpraw doktorskich możliwe jest jedynie w sposób tradycyjny (na rewersie wg niżej podanego wzoru) w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych. Realizacja zamówień codziennie do godz. 16.00. Jeśli planujesz wizytę w Czytelni w późniejszych godzinach wyślij do nas wcześniej e-mail lub zadzwoń. 
 
Rewers do zamawiania rozpraw doktorskich

 

 
 
Odszukaj rozprawę  w katalogu komputerowymw przypadku wątpliwości  skontaktuj się z bibliotekarzami w Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt do Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych: ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl
 
tel. 12 617 32 17
 
 
 
 
Zapraszamy do korzystania z Katalogu komputerowego AGH i poznania unikatowej kolekcji rozpraw doktorskich Akademii.