Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła i katalogi

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem serwera proxy. Nie jest  to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają.

Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej.

Konto biblioteczne można założyć w Wypożyczalni i jest ono ważne do 31 paździenika każdego roku. Po tym terminie wymagana jest aktualizacja konta. 

Obecnie studenci, doktoranci i pracownicy AGH mają możliwość zdalnego zapisu, zdalnie można również dokonać prolongaty konta lub aktualizacji danych na koncie bibliotecznym.  W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: udo[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Logowanie:

numer karty bibliotecznej - należy wpisać numer swojej karty bibliotecznej / elektronicznej legitymacji studenckiej

hasło - należy wpisać aktualne hasło do swojego konta bibliotecznego

Uwaga: istnieje możliwość samodzielnej zmiany hasła. W celu zmiany hasła należy zalogować się na swoje konto w Katalogu Komputerowym AGH. Nowe hasło musi zawierać minimum 8 znaków – litery i/lub cyfry, bez znaków specjalnych

 

Dostęp w sieci uczelnianej do Proxy Serwera (bez indywidualnego logowania) jest możliwy na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów w czytelniach Biblioteki Głównej (pod warunkiem, że licencje na to pozwalają).

 

Dostęp do e-źródeł:

układ alfabetyczny

układ dziedzinowy

 

Zaleca się używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome. 

 


Kontakt:

  • w sprawach merytorycznych: Oddział Informacji Naukowej, tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl
  • w sprawach technicznych (dostęp do e-źródeł) - Jacek Rzepczyński, tel. 12 617 32 22, e-mail: jacek.rzepczynski[at]bg.agh.edu[dot]pl