Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - WWNiG

 

Biblioteka Wydziałowa  
A-4, parter, pok. 2 tel. 12 617 37 83

Biblioteka w trakcie likwidacji.

Zwrot książek w Bibliotece Głównej.

  Ilość zbiorów:
  książki 6 891 wol.
   

Tematyka zbiorów:
gazownictwo ziemne, eksploatacja złóż ropy, wiertnictwo, wiertnictwo naftowe, wiertnictwo morskie, zastosowanie informatyki w wiertnictwie, geologia naftowa, geochemia naftowa, płuczki wiertnicze.